Ulike lengde- og redskapsgrupper har over flere år fisket seg inn