I Riksrevisjonens mandat ligger også litt av svakheten med denne gjennomgangen.

Tydelig mandat

Riksrevisjonen har gjort et dypdykk i fiskeripolitikken, med det tydelige mandatet Riksrevisjonen alltid har. Deres jobb er å passe på at forvaltningen følger opp politiske tiltak, og nå altså om fiskeripolitikken klarer å leve opp til de målene den styres etter. Og Riksrevisjonen fant flere ting å kritisere:

De kritiserer at etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret, at økte kvotepriser gjør rekruttering vanskeligere, at endringer i flåten har negative konsekvenser for kystsamfunn og at flere fiskeriavhengige kystsamfunn har fått redusert fiskeriaktivitet.