I Riksrevisjonens mandat ligger også litt av svakheten med denne gjennomgangen. Tydelig mandat Riksrevisjonen har gjort et dypdykk i fiskeripolitikken, med det tydelige mandatet