Og med gubber mener jeg det i ytterst billedlig forstand. Dette er et inntrykk jeg føler er blitt