Av: Anders Amundstad-Balle, leder Haugesund Høyre, Per Fatland, leder Vindafjord Høyre, Andre Mundal Haukås, leder Sveio Høgre, Frode Haga Johnsen, leder Tysvær Høyre, Nina Ve Sæbø, leder Karmøy Høyre, June Susanne Grønnestad, leder Bokn Høyre

Næringslivet er selvsagt interesserte i å ha minst mulig utslipp av CO2, fordi de allerede betaler ganske høy avgift på utslippet, en avgift som skal øke kraftig. I dag er det i praksis svært vanskelig å få til et nullutslipp uten først å elektrifisere bedriften. Det vil kreve store investeringer som kanskje mange ikke har midler til.

Som eksempel kan vi ta framdriftsmaskineri på fiskebåter som er basert på fossil energi. Elektrisk framdriftsmaskineri og nullutslipp er en umulighet for en fiskebåt, noe sikkert alle forstår. Om vi ser på hvilke alternative energikilder for framdriftsmaskineriet en fiskebåt kan ha, finnes disse i en rapport Sintef Ocean AS i Trondheim har laget i 2021 om «Teknologistatus for utslippsreduksjon fra norsk fiskeflåte».

Her går de inn på teknologisk modenhet for bruk av alternative energikilder for fiskeflåten som har lavt CO2-utslipp eller nullutslipp. Bruk av flytende naturgass (LNG), biodrivstoff og et hybrid maskinerisystem er i dag teknisk mulig, men det må adskillig utviklingsarbeid til før det blir aktuelt å kunne ta i bruk dette.

En felles utfordring for bruk av alle alternative energikilder inklusiv elektrisitet, er at teknologiene ved eventuelt å kunne bruke dem medfører:

  • Store kostnader med tanke på teknologiutvikling, eventuell investering og drift. Foruten at dette vil ta lang tid å få på plass, vil bedriftene ha økonomi til dette?
  • Oppbygging av produksjon, distribusjon samt sikkerhetsopplæring for bruk og oppbevaring av alternative drivstoff.
  • Stort press på kapasiteten for ombygging og utskifting. Kan leverandørindustrien levere rent teknisk sett? Slik avgiften er tenkt å øke, vil det uansett bli lang kø for å få jobben gjort.

Rogaland Høyre har lansert ideen om å lage et CO2-fond på samme lest som for NOx-fondet. Det vil kunne gi en CO2-avgift som næringslivet kan leve med, samtidig som man betaler inn til et fond, som skal brukes til å gi næringslivet støtte til modernisering og/eller utskifting av maskineri eller elektrifisering av bedriften hvor det er mulig.

Høyre-foreningene på Haugalandet vil oppfordre Regjeringen til å jobbe med å få utredet et CO2-fond etter samme lest som NOx-fondet. Det vil bli en vinn-vinn sak for fiskebåtredere og næringslivet for øvrig, for leverandørindustrien, for klimaet og for Høyre.