På Fiskeribladet si nettside den 19. august finn vi , skippar og medeigar i M/S «Vesterhav» av Bulandet. Båten har rettigheiter i både silde – og torskefiskeria,