Fredag 5. juni blei ein svart dag for miljøet. Eit stortingsfleirtal beståande av regjeringa, Arbeidarpartiet,