Nye tiltak rettet mot koronapandemien rulles nå ut dag etter dag. På fredag ble de lansert i en pressekonferanse der regjeringen og hovedorganisasjonene for arbeidstagerne og arbeidsgiverne stod sammen med et omforent budskap. Det vitner om god dugnadsånd og om kvalitetene ved det norske samfunnet.

Nå er ikke alt klart i hva som ligger i de nye tiltakene. En kontantstøtteordning til bedrifter som sliter, der de langt på vei skal få dekket de faste kostnadene sine, høres flott ut. Innretningen som kommer i neste uke vil fortelle hvor flott. Det er imidlertid oppløftende at en av aktørene som kan bidra mye til at det kan kalles en dugnad som omfatter alle, eiendomsutleierne, også varsler at de vil bidra med en skjerv gjennom å redusere leien. 

For sjømatbedriftene, som stort sett går bra, og som er pekt på som ett av de samfunnskritiske områdene her til lands, er det mer snakk om rammer som bygger under fortsatt drift, enn tiltak for å avbøte skade. Men det er også en rekke bedrifter innenfor sjømatsektoren som trenger hjelp i disse tider. Særlig de som produserer for hoteller og restauranter, men også bedrifter som er i ferd med å starte opp og som satser på bestemte nisjer som nå sliter.

Tiltakene som iverksettes nå fra regjeringen tror vi vil komme godt med også for sjømatbedrifter som sliter. Oppstartsbedriftenes største problemer er ofte at de har anskaffet seg lokaler, men ikke skaffet seg kunder. De har nok kalkulert med at de skal klare seg, selv om de i de første årene går med underskudd. Men koronapandemien gjør at de verken kommer i gang med å få satt produksjonen i gang, eller å bygge opp en kundemassen.

Det er kanskje et lite problem på kort sikt om slike bedrifter bukker under, men på lengre sikt er det de nye bedriftene og omstillingen i eksisterende bedrifter som skal løfte oss videre i samfunnsutviklingen. Pandemien kan sette en stopper for en slik omstilling i lang tid fremover, noe vi bør satse mye på å unngå. Derfor er det viktig at de nye tiltakene også rettes inn mot disse virksomhetene.

En dugnadsånd forutsetter at alle deltar med det de kan i disse dager. Ryktene om kriminelle handlinger i fiske er derfor ekstra trist, men dessverre florerer det nå av slike rykter. Nok til at både fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og lederne i sjømatorganisasjonene ser seg nødt til å komme på banen og fortelle hvor umoralsk og uakseptabelt dette er. En holdning i rette dugnadsånd nå vil selvsagt være å avstå fra slike handlinger, men også å stå frem og fortelle om slike forhold slik at det kan settes stopper for kriminaliteten. Samfunnet vil ikke bli det samme etter koronapandemien, blir det hevdet. La oss håpe at det blir til det bedre, og ikke til det verre.

Alle bør delta med det de kan i disse dager