Ironisk nok forsvarer de skatten med argumentet at oppdretterne får nytte av felles naturressurser i form av sjø, fjord og vann, og at fellesskapet ikke får noe i retur fra produksjonen. Virkeligheten kommer til å vise det motsatte!

Alexander Myklebust Foto: Privat

Man trenger ikke å strekke seg lenger tilbake i tid enn 2017, da regjeringen valgte å skru opp sukkeravgiften. Politikernes hypotese var at høyere skatter skulle bety mindre sukkerforbruk og dermed færre helseproblemer. Realiteten var ikke som forventet. Sukkerforbruket har knapt endret seg og helseutgifter har kun økt. Norske arbeidsplasser forsvinner i lokale bryggeri, sjokoladefabrikker, konditori, logistikk og lastebilsjåfører. De eneste som sitter med positiv avkastning som følge av denne avgiften er søta bror, som har like mye næringsaktivitet langs norskegrensen som en gjennomsnittlig svensk by.

Skal man fortsette å drepe kysten? Har man ikke lært av de utallige skipsverftene som har flagget ut og fiskeriene som har gått konkurs?

Som liberalist mener jeg at staten skal ha svært få oppgaver. Men en av dem er å sikre likhet for loven. Hvis denne avgiften blir prakket på akvakultur, så er det naturlig å spørre: Hvor er tilsvarende avgift for agrikultur? Oppdretterne er sjøens bønder. De jobber og bidrar til et sterkt bygdeliv langs hele kysten, og matsikkerhet til hele Norge. Dersom regjeringen hadde foreslått to kroner avgift per kilo kjøtt, melk og egg ville bøndene sperret av hele Oslo med traktorer og høyballer. Stortinget driver politikk som er dobbeltmoralsk, og ekstremt farlig for deres elskede fellesskap. Mye likt sukkeravgiften, vil nå andre oppdrettsland som Chile, Canada, Skottland og Færøyene ha en konkurransefordel som kan bety farvel til mye av denne flotte næringen Norge har ledet. Skal man fortsette å drepe kysten? Har man ikke lært av de utallige skipsverftene som har flagget ut og fiskeriene som har gått konkurs?

Norge er et kystland, og følgelig bør man prøve å holde liv i kysten. Mange turister kjenner til Norge gjennom fisk generelt og laks spesielt. Særlig asiatiske turister. Følgeskadene av den foreslåtte avgiften kan merkes godt av flere næringer enn oppdrettsnæringen.

Liberalistene er det eneste partiet som prinsipielt er motstander av alle skatter og avgifter. Detaljregulering av næringsdrivende er skadelig, og på lang sikt vil det føre til at det ikke lenger er noe poeng å starte bedrifter. Jeg ser frem til den dagen arbeidernes frihetsdag handler om å fjerne avgifter slik at folk kan komme i arbeid igjen, fremfor dagens paroler som for det meste handler om å flå arbeidsgiveren sin.