I februar 2019 ble

vedtatt. Den åpner for kartlegging og utvinning av mineralmilliardene på havbunnen i nordområdene.  

Denne uken ble det kjent at forskere ved NTNU har gjort funn av verdifulle mineraler på havbunnen langt nord i Barentshavet. Med ny teknologi og omstillingsvilje til nye næringer, er det sannsynlig at forskere og ingeniører med tiden vil kunne gjøre det mulig å hente ut enorme verdier på havbunnen, skal vi tro 

på NTNU Trondheim.