I mandatet til fjordfiskenemnda heter det at nemnda skal vurdere plassering