Alle store konferanser og messer er avlyst på grunn av Korona-viruset. I mellomtiden produseres det ny kunnskap for fiskerinæringene som skulle vært formidlet på Nor-Fishing