Austevoll er av Fiskeribladet og IntraFish sine lesere kåret til Årets navn i norsk sjømatnæring 2020. Lokalt går han under navnet Kakki. Prisen får han fordi han lykkes med det svært få andre i norsk sjømatnæring våger å gjøre – nemlig å satse på fiskeindustriarbeidsplasser i Norge. Målet hans er at norsk fisk skal skape ringvirkninger og sysselsetting på kysten.

Satser med Inka

Karsten Austevoll er til daglig eier og daglig leder av fiskeforedlingsbedriften Inka i Bjørnefjorden kommune (gamle Os kommune) i Vestland fylke. 66-åringen har allerede fått 11 barnebarn, og alle de fire barna hans er på en eller annen måte involvert i driften av fiskeforedlingsbedriften. Selskapet står midt i et generasjonsskifte.

Årets navn

Kriteriene er som følger:

 • En person, organisasjon eller bedrift.
 • Har gjort det godt, både med hensyn til egen virksomhet og i samfunnet.
 • Vektlegger åpenhet i egen virksomhet og eget arbeid.
 • Har bidratt til å øke næringens omdømme, vært synlig i media eller på andre måter gjort seg bemerket.
 • Har vært nytenkende/innovativ i satsingsområder.

Tidligere vinnere:

 • 2021: Frank André Yri
 • 2020: Karsten «Kakki» Austevoll
 • 2019: Olav Svendsen
 • 2018: Stig Ervik
 • 2017: Knut Frode Eide
 • 2016: Rita Karlsen
 • 2015: Mikal Arild Enes
 • 2014: Nofir
 • 2013: Lofotprodukt
 • 2012: Anita Gylseth
 • 2011: Aino Olaisen
 • 2010: Ari Pietikainen
 • 2009: Dag Lindebjerg
 • 2008: Ole Arvid Nergård
 • 2007: Villa Organic
 • 2006: Edel O. Elvevoll
 • 2005: Inge Berg
 • 2004: Peder O. Lie
 • 2003: Ole-Erik Lerøy

Årets navn er en tradisjonsrik pris i sjømatnæringen, utlevert siden 2003. Før Kakki er det mange kjente personer som har fått den. Eksempler er Stig Ervik, Knut Frode Eide, Mikal Eines, Olav Svendsen, Rita Karlsen, Inge Berg og Lofotprodukter. Karsten Austevoll er dermed blitt del av en liten gruppe eksklusive prisvinnere. Felles for dem alle er at de skaper ringvirkninger og sysselsetting på kysten.

– Jeg er stolt og ydmyk av å være i et så godt selskap. Jeg kjenner dem alle, sa Karsten da han fikk overlevert prisen for en uke siden. Og stolt kan han godt være, for han representerer en gruppe bedriftsledere som er mer opptatt av å skape jobber og å holde liv i lokalsamfunnet enn å fylle opp egen lommebok.

Oppvokst på fisk

Kasten Austevoll er oppvokst i sjømatnæringen. Allerede som 13-åring bar det ut på havet på brislingbåten «Leiholm». I 1973 fikk han egen båt, snurpetråleren Terten. I 1983 startet han lakse- og ørretslakteriet Gje-Vi, og i 2002 startet han opp det som i dag er Inka.

Det hele begynte med noen få tonn laks og ørret. Nå produserer han tonnevis i det lille øysamfunnet i Bjørnefjorden vest av Os, sør for Bergen. I fjor åpnet han ny fabrikk, og med den ble produksjonskapasiteten tredoblet til dagens 20.000 tonn. Også antall ansatte økte. Med fulle skift har han 140 mennesker i arbeid, normalt er det snakk om 90.

Nyfabrikken koster 160 millioner kroner. Å våge en slik storsatsing er imponerende, og viser at det er mulig å skape arbeidsplasser i Norge på grunnlag av norsk fisk. Ukentlig går det 15–20 fullastede trailere med fisk fra fabrikken og ut i den store verden.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør Fiskeribladet og IntraFish. Foto: Ketil Svendsen

Opptatt av ringvirkninger

Siden begynnelsen har han vært opptatt av å skape arbeidsplasser og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Han har dermed bidratt til å holde liv i både lokalbutikken, foreninger og lokalmiljøet. Og mange idrettslag. Dette vet osingene å sette pris på, for antall stemmer Karsten fikk var skyhøyt over alle andre.

Karsten har skapt noe som er langt større enn han selv. De ansatte kommer fra fjern og nær. Nå er de aktive i lokalmiljøet, har bygget seg hus og ungene fyller opp både barnehagen og skolen. Slik sett er han et foregangseksempel for resten av bransjen, som stort sett bare snakker om å flagge hjem arbeidsplasser fra Polen og Danmark.

Kakki våget og vant. Han viser at norsk fisk kan skape arbeidsplasser på kysten. Prisen er derfor vel fortjent, og vi håper den kan være et symbol på viktigheten av å satse lokalt. Og i tillegg håper vi Kakki kan være en inspirasjon for andre i næringen.

Visjoner og drømmer er mulig å oppnå.