For å få innpass på viktige markeder, må norske fiskerier