Årets valg er et veivalg for kysten, fiskeriene, kystsamfunnene og sjømatnæringen. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er gjerne uenig i det. I