Konferansen High North Dialogue i Bodø gir studenter og unge forskere fra hele verden en mulighet til å møte forskere, næringslivsledere og politiske beslutningstakere.

En viktig internasjonal møteplass

Nordområdesenteret ved Nord universitet er tilretteleggere av en kunnskapsbasert offentlig samtale om utviklingen i og av nord, med verdiskaping og næringsutvikling som fokus.

Med en historie som går tilbake til 2006 er konferansen High North Dialogue en viktig internasjonal møteplass mellom studenter, yngre forskere og etablissementet innenfor akademia, næringsliv og offentlig politikk og forvaltning. Årets tema er «de store skiftene».

  • Det grønne skiftet: Nordområdene kan bidra til løsninger. Grønt stål i Narvik og batteriproduksjon i Rana er to eksempler.
  • Demografiske endringer: Alle ønsker å snu flyttestrømmene, men hvordan skal dette skje?
  • Havet: Verden trenger fisken fra havet i nord. Havet er også viktig som transportvei. Kan ny teknologi åpne muligheter for enda mer utnyttelse på en bærekraftig måte?

Det er nok å snakke om. Hva skjer? Hva bør skje?

Sameksistens i nord

Hvordan skal spenninger kunne løses? Det har dessverre nylig oppstått en svært alvorlig situasjon som må håndteres også i nord: Krigen i Ukraina. Hvordan kan den påvirke samarbeidet i nordområdene? Nordområdesenteret ved Nord universitet har i flere tiår utviklet et tett samarbeid med både ukrainske og russiske miljøer innenfor forskning og utdannelse.

Krigen gjør dette samarbeidet viktigere, men dessverre også vanskeligere. Når regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at i nordområdene ligger Norges viktigste fredsprosjekt, har en nok først og fremst tenkt på viktigheten av å beholde freden med Russland for å sikre folk og land.

Ettersom nordområdene i Norge representerer så betydelige verdier for nasjonen i fremtiden, er det vesentlig at internasjonale spenninger, krig og elendighet ikke får ødelegge den fredelige sameksistensen i nordområdene.

Fortsatt dialog

Krigen i Ukraina er det mest ødeleggende vi har opplevd i Europa etter andre verdenskrig. I store deler av verden er det derfor iverksatt strenge og viktige sanksjoner som har til hensikt å svekke Russlands evne til å finansiere krigen.

Samtidig med arbeidet for å svekke finansieringen av krigen er det viktig, ja viktigere enn noen gang, at regjeringen gjøre alt den kan for å styrke Norges viktigste fredsprosjekt.

Det at regjeringen opprettholder fiskeriforvaltningssamarbeidet med Russland, og at norske havner ikke stenges for russiske fartøy, er vesentlig. Videre må det satses på fortsatt dialog og samarbeid knyttet til nordområdene.

Navet i nordområdepolitikken er kunnskap, og det er vesentlig at utdanning og forskning er mest mulig åpen og inkluderende. Under High North Dialogue i Bodø 6. og 7. april tilrettelegger vi for en slik åpen samtale om nord.