Det er en global erkjennelse at vi i forvaltningen av havene må legge an helhetlige perspektiver. Klimaendringer, forurensing, økende næringsvirksomhet av ulike slag – alt dette tilsier at vi må se ting i