Mange synes å anta at det er byråkratisk praksis som