Juristene kan hevde at kvikksølvet havnet på sjøbunnen på grunn av krigshandlinger og mot ens vilje. Å lete etter smutthull for å kunne tildekke 67 tonn kvikksølv