Fiskeridirektoratet har gjennomført reguleringsmøte. Reguleringene for neste års fiskeri har blitt drøftet. Av forslagene som direktoratet foreslår er at åpen gruppe skal kunne fiske det samme volumet av torsk som tidligere år. 

Dette på tross av ei økning i deltagelsen i åpen gruppe de siste årene. Konsekvensene er mindre kvote på de minste sjarkene, kanskje ned mot halvert kvotegrunnlag.

Katastrofale konsekvenser

Som ordfører på Røst representerer jeg et av de samfunnene som i Norge er helt avhengig av denne flåten. Det er den som tilfører samfunnet på Røst mye av råstoff og det som gir arbeidsplasser. Det er dette råstoffet øysamfunnet her ute i havet lever av. 

Konsekvensene av en slik fordeling av kvoter vil være katastrofale. Hovedvekten av flåten på Røst består av nettopp de små sjarkene. Det er viktig å ta med seg at dette er også en arena for rekruttering inn i fiskeryrket. Det er også et virkemiddel for at mennesker skal kunne bo i distriktene, og han en levelig inntekt.

Det er flere rare ting som foregår bak dørene hos fiskeridirektoratet i Bergen. Et eksempel fra 2017. «Fiskerne i Lofoten som var på åpen gruppe fikk 25 tonn torsk, fiskere fra andre siden av Vestfjorden som har sjø samer registrert i kommunen (Hamarøy/Tysfjord) fikk 25 + 16 tonn torsk. 

Tor-Arne Andreassen. Ordfører Røst Foto: Privat

Sjøsamene fikk mer enn lofotfiskerne

Da det ble reduksjon i kvotene fra 25 til 20 tonn for fiskere fra Lofoten, fikk sjøsamene et tillegg, + 10 tonn, altså 26 tonn mer enn fiskere fra Lofoten. Hvilken fordeling er dette? Samme spesielle ordninger har de også i nord Troms og Finnmark.»

Sist vinter ble det stopp i åpen gruppe 31. mars på grunn av overfiske. Kutten ble dramatisk for enkelte fiskere i denne gruppen. Dette er en sårbar gruppe når man ser at de er den minste flåten og er mer avhengig av vær og vind enn hva båter som fisker i lukket gruppe er. Vi vet av erfaring at dette fisket starter gjerne sikkerlig i februar og har sin topp i mars måned.

Norges Kystfiskarlag mener åpen gruppe må tilføres mer torsk. Kystfiskarlaget er bekymret for rekrutteringen inn i fiskeryrket. Hvis Fiskeridirektoratets forslag med å ikke endre kvotene i åpen gruppe går gjennom, vil dette medføre en reell reduksjon for fiskere i åpen gruppe. Det vil rive livsgrunnlaget bort for mange, og da spesielt de som er i en oppstartsfase og rekrutteringen vil kunne reverseres kraftig inn i fisket.

Farlig utvikling

Bekymringen til direktoratet er at økningen i åpen gruppe er så stor. Da bør en se på kriteriene for å kunne fiske i denne gruppen i stedet for å fjerne grunnlaget for de som er i denne gruppen.

Det må ikke gå slik at åpen gruppe blir en bonusordning for de som enten jobber skift eller har gjort seg rik på båt og kvotesalg tidligere. Dette er personer som er velstående og på sikt vil kunne gjøre det enda mer kapitalkrevende å komme inn i fiskeryrket.

Som ordfører på Røst mener jeg at det ikke må bli slik at etablerte fiskere med kapital skal konkurrere med ungdom. Dette kan ikke være en fordelingspolitikk vi kan være bekjent med. De som er unge og vil inn i yrket må kanskje bare kjøpe seg lue snart. For fortsetter dette blir det eneste utfallet at de står igjen på kaia med lua i handa.

En farlig utvikling er i emning, noe som truer kystsamfunnene og som bekymrer meg som ordfører på Røst.