Tre tsjekkiske statsborgere ble

De blar opp 67.700 kroner og gjør opp

Ole Erik Klokeide

boten på stedet. 338 kilo torskefileter var det i tilhengeren da de ble kontrollert ved den norsk-finske grensestasjonen i Karigasniemi for kort tid siden. Det er 200 kroner i bot per kilo for dette smuglerpartiet. Det må 1200 kilo hel fisk til, eller en hel sjarkfangst for å få så mye filet.

I vår ble bøtene for fiskesmugling doblet fra 4000 til 8000 kroner.