Stig og Kjell Magne Ervik er Årets navn i norsk sjømatnæring i 2018. De to fiskebåtrederne begynte i det små og har i dag blitt to sentrale samfunnsbyggere på Nord-Vestlandet. Tremenningene har bygget opp en fiskeflåte innen linefiske, noe som har gjort dem til enere innenfor sitt virke. Selskapet har i løpet av de siste årene blitt verdensomspennende.

Eventyret startet i 1987, da de to gikk til anskaffelse av linebåten «Frøyanes». Siden den tid har Stig vært både daglig leder og styrets leder, mens Kjell Magne har vært maskinist, skipper og styremedlem. 

De eier 50 prosent hver av selskapet, som har hatt en imponerende vekst. I dag er dette verdens største linefiskerederi, med ni fartøy i Norskehavet og Barentshavet og seks i Sørishavet og Antarktis. Ervik Havfiske-gruppen består av over 30 selskaper.

De to eierne har i alt 18 fartøyer, der 12 av dem er autolinefartøy. Det er heller ikke mange månedene siden rederne fikk overlevert to nye båter. Samtidig har de to båter under bygging i Tyrkia. Men det er ikke bare båtbyggere de to tremenningene er. De har engasjert seg mye bredere.

Ervik-familien er også blitt samfunnsbyggere, ikke minst på Stadlandet der de holder hus. Av selskapets 500 ansatte er 100 fra hjemkommunen. Ervik har 22 lærlinger. I dag omsetter holdingselskapet rundt en milliard kroner, og ingenting tyder på at det vil stoppe med det.

Ervik-selskapene representerer en viktig og fremoverlent del av sjømatnæringen

Tremenningene har også store ambisjoner for hjemplassen, og har derfor investert 50 millioner kroner i nye Stad hotell. Det skal stå ferdig på slutten av året, og det vil bli spennende å se om de to linefiskerne også lykkes med turisme og hotelldrift. 

Det er imidlertid først og fremst fiskere de er, og det er også derfor de får årets pris. De har siden starten i 1987 vært i front og utviklet linefisket på en avansert og bærekraftig måte. De fanger tannfisk i Sørishavet og hvitfisk i nord. 

De behandler fangsten skånsomt, og leverer produkter av ypperste kvalitet. De er nytenkende i produktutvikling, tenker forskning og utvikling, og alle verdiene de skaper ses igjen i lokalsamfunnet.

Vi gratulerer Stig og Kjell Magne med kåringen av Årets navn 2018. Mange i bransjen mener det var på tide de fikk prisen, noe vi kan si oss enig i. Ervik-tremenningene representerer en svært viktig og fremoverlent del av norsk sjømatnæring. Samtidig står det respekt av Erviks bidrag til storsamfunnet. Det blir derfor spennende å følge konsernet i fortsettelsen.