I en artikkel 13. august i Fiskeribladet («Oppdrettsindustriens giftdumping dreper rekene») skriver Toine Sannes i Miljøpartiet De Grønne (MDG): «Akvaplan Niva publiserte 6. august en ny forskningsrapport som viser at hydrogenperoksid, som brukes i avlusing av oppdrettslaks har dødelig effekt på reker og raudåte selv i svært små konsentrasjoner.»

Påstanden fra Sannes er uriktig. Forskningsrapporten viser det stikk motsatte av det ho påstår.

MDG på autopilot

De forsøk som er gjort av Akvaplan Niva, viste ingen økt dødelighet for reker ved bruk av lusemiddelet hydrogenperoksid. Det ville Sannes ha kunnet konstatere dersom ho hadde tatt seg bryet med å lese forskningsrapporten. Det samme ville ho ha funnet ut hvis ho bare hadde nøyd seg med å lese sammendraget i rapporten eller pressemeldinga om rapporten.

Oddmund Enoksen, SV-politiker, Sortland. Foto: Privat

I stedet har Sannes falt for fristelsen til å gjenta den samme påstanden om hydrogenperoksid som De Grønne har kommet med på autopilot gjennom flere år.

Forsøkene som Akvaplan Niva har gjennomført, viste høy dødelighet for lusemiddelet deltametrin. Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2014 ble brukt 158 kg av dette stoffet i norsk fiskeoppdrett. Året etter gikk forbruket ned til 115 kg. Nedgangen har fortsatt i åra etterpå med 43 kg i 2016, 14 kg i 2017 og 10 kg i 2018. Fra 2014 til 2018 har således bruken blitt redusert til 1/15.

Akvaplan Niva fant også at sekvensiell behandling med hydrogenperoksid og et annet lusebehandlingsstoff (azametifos) medførte økt dødelighet. Det er kjent fra tidligere at avlusningsmidler brukt i kombinasjon kan ha større negativ effekt enn bruk av medikamenter hver for seg. Spørsmålet er imidlertid i hvilken utstrekning ei slik sekvensiell behandling brukes av oppdretterne.

Oppdrettsbransjen har miljøutfordringer

Akvaplan Niva gjennomførte i 2018 en undersøkelse om bruken av legemidler mot lus (Mette Remen og Kristin Sæther, Medikamentbruk for kontroll av lakselus). Det framgår av rapporten at det i 2017 var totalt 3 oppdrettslokaliteter hvor det ble antatt å ha vært kombinert bruk av hydrogenperoksid og azametifos.

Det hører også med at bruken av hydrogenperoksid også har blitt drastisk redusert de siste åra. Fra 2015 til 2018 har bruken blitt redusert til under 1/6.

Toine Sannes påstår også at rapporten fra Akvaplan Niva viser at hydrogenperoksid har dødelig effekt på raudåte. Ettersom det kun var reker som ble undersøkt, er det heller ingen dekning i rapporten for denne påstanden.

Oppdrettsnæringa i Norge har miljøutfordringer. Disse utfordringene jobber næringa målbevisst for å løse. Myndighetene sitter heller ikke med hendene i fanget. Det er kommet betydelige innskjerpinger når det gjelder etterfølgende behandling av badevann som har vært brukt i forbindelse med avlusing.

Det skremmebildet som Sannes og De Grønne maner fram, har imidlertid ingenting med virkeligheten å gjøre. Det er all grunn til å ta med atskillig klyper salt det som måtte komme fra den kanten.