Det gjør de ved å sette et tak i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske