Det gjør de ved å sette et tak i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk (nettolønnsordningen), samtidig som de fjerner tilskuddet for norske sjøfolk utenriks.

Ordningen sikrer i dag at den norske skipsfarten er konkurransedyktig mot utenlandske skip, som har utenlandsk mannskap og betydelig lavere lønns- og driftskostnader. Foreslåtte kutt i ordningen vil gjøre det utfordrende for rederiene å investere i dyktige norske sjøfolk, og vil redusere rederienes evne til å investere i mer miljøvennlige skip, som også gjerne kan bygges i Norge.