– Det var det klare budskapet fra forbruksforsker Annechen