Fiskeribladet skriver på lederplass at eksportrekorden har en bismak, og viser til at det er laksen som løfter mens villfisken har utfordringer. Det er en presis og riktig beskrivelse, men avisen bommer når den forsøker å forklare hvorfor villfisknæringen henger etter.

Stine Akselsen, fagsjef næringspolitikk Sjømat Norge Foto: Terese Samuelsen
Geir Ove Ystmark, administrerende direktør Sjømat Norge. Foto: Pressefoto

Fiskeribladet peker på at villfisknæringen er kvantumsorientert og ikke evner å endre produktene i takt med forbrukerendringene. Den analysen er etter vårt syn for enkel.