Det går for tida føre eit fiske etter brisling i Hardangerfjorden. Etter opninga har dette vore konsentrert om eit par av dei indre fjordarmane kring Utnefjorden og