Styret har behandlet spørsmålet om åpning for fiske etter NVG-sild innenfor fjordlinjen.

Vi viser også til vedtak fra Norges Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag om fiske på vandrende bestander.

Styret ber Fiskeridirektoratet umiddelbart gjeninnføre forskrift som var gjeldende frem til 31. mars 2021 slik at kystflåten gis mulighet til å fiske sine tildelte kvoter mest mulig rasjonelt og med lavest mulig utslipp. Det vil også være viktig for den pelagiske industrien at flåten får tilgang til fiskefeltene.

Forskrift som var gjeldende frem til 31 mars 2021

§ 1.Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33f, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og Reisafjorden uavhengig av fartøyets største lengde.