Arbeidsutvalget viser til departementets beslutning om å halvere agnkvotene for 2021, samt annonseringen av at man har til hensikt å avvikle tildelingen av