Statsministeren vår snakkar mykje om kor viktig det er å ta vare på havet. Ho har tatt initiativ til FNs «?High Level Panel for a