NHO Nordland deltar i planlegging for en bærekraftig næringsutvikling i kystsonen. Ansvarlig planlegging NHO Nordland er partner i EU prosjektet SeeRRI, som har fokus på bærekraftig og ansvarlig regionplanlegging. Det er viktig