På lederplass tar Fiskeribladet 8. oktober i år til orde for å skrote Hordfast og «andre gigantiske veiplaner». Midlene skal heller brukes til å ruste opp fylkesveier og elendige distriktsveier.

Sjømat Norge er enig i at fylkesveiene trenger et løft.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Pressefoto

Staten har oppfattet fylkesveiene som nettopp fylkenes ansvar. Derfor er de ikke en del av infrastrukturen som hører hjemme i NTP. I stortingsmelding om ny NTP for perioden 2022–2033 som ble lagt frem tidligere i år, ble imidlertid finansiering av fylkesveivedlikehold for første gang lagt inn som en del av de økonomiske rammene i NTP. Dette anser vi som en svært viktig seier for sjømatnæringa.

Å måtte skrote et samferdselstiltak som Hordfast, sliter vi ærlig talt med å se skal være en nødvendig forutsetning for å få til en nødvendig utbedring av fylkesveinettet. Jo da, kostnadene ved Hordfast er beregnet å bli store. Tett på 38 milliarder er siste anslag.

Men store er også de verdiene som skapes av vare- og tjenesteproduksjonen på strekningen Stord til Os, både i sjømatnæringa og fra annet næringsliv.

Det er tradisjonelt fra kysten Norge har hentet sine største eksportinntekter og det er også fra kysten vi i de kommende årene i all hovedsak skal skaffe oss det økonomiske grunnlaget for å bære velferdsstaten.

Da er det tvingende nødvendig med investeringer i infrastruktur som sikrer at næringslivet kan opprettholde og helst styrke sin konkurransekraft. Konkret betyr dette at vi må bygge og utbedre både fylkes- og riksveier. Ikke enten–eller.

Stadig mer sjømat fraktes på båt eller bane. I en ideell verden skulle vi selvsagt fraktet all fersk sjømat på båt eller bane. Dette ville vært bra både for miljø og trafikksikkerhet. Men det er utenkelig å komme utenom en utbedring av veistandarden for å sikre rask og effektiv fremføring av sjømat til sentrale knutepunkter for båt eller bane.

Derfor er realisering av Hordfast så viktig, i likhet med utbedring av mange av de fylkesveiene som sjømatnæringa må anvende daglig for å få både folk på arbeid og varer til markedet.

I våre hoder er for øvrig en ny vei mellom Stord og Os å anse som en «distriktsvei». Vi tror nok innerst inne at Fiskeribladet ikke er så uenig i dette.