Fiskerimyndighetenes holdning og håndteringen av et saklig innspill fra en ansvarlig fiskeriorganisasjon om mulig omfang av kriminalitet målbåret av dens leder Eliassen er forunderlig. knyttet til fokuset