Vikingene ble kjent for sine nådeløse plyndringstokt. Sterke, stolte og uredde satte de av gårde med sine skip. Det var ikke bare plyndring de drev på med, vikingene var også handelsmenn. Og de var kvinner og menn som jobbet sammen for å nå målene.

Paralleller til fiskeri

En lineskipper anbefalte meg tidlig i desember å se filmserien «The Vikings».

Jeg ble nysgjerrig, og samme kveld var jeg i gang med første episode. Deretter startet et maratonløp av filmkvelder for å få sett alle episodene. Så utrolig spennende og lærerikt! Plutselig ser jeg noe relatert til vikingtiden overalt, og jeg ser mange likhetstrekk med fiskerinæringen.

I dag har vel tretti norske fiskefartøy «viking» i navnet sitt. Den første båten jeg jobbet på var «Havskjell Viking». Vi var pionerer i fisket etter haneskjell, og som vikingene var skjellskraperne nådeløse. Svært få haneskjell overlevde, havbunnen ble skrapet tom. Mange fiskere tapte penger på investeringene de hadde gjort, men med vikingers mot så gav de ikke opp, de så etter nye muligheter.

Mangel på aksept

Når vikingene kom hjem fra sine tokt var det gjensynsglede og fest. Fiskerne har nok ikke i like stor grad vært tiljublet når de kommer hjem fra sine fangsttokt. Etter min mening får de ikke den honnør de fortjener i storsamfunnet.

Jeg lar meg ikke ofte irritere, men innrømmer gjerne at jeg blir oppgitt over vrangforestillinger om norsk fiskeri- og havbruksnæring. Vi driver ikke ukontrollert fiske. Laksen er ikke full av antibiotika. Vi er ikke barbarer selv om vi fanger og spiser hval. Vi produserer mat, skaper arbeidsplasser og store verdier. Og det pågår forskning og utvikling som skal gjøre oss enda bedre i å ta vare på havets ressurser.

Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri i NCE Blue Legasea Foto: Fridgeir Walderhaug

De gode historiene

Fiskeri har pågått i tusener av år. Helleristninger og funn av fiske- og fangstredskaper kan med sikkerhet spore fiskeria tilbake til førhistorisk tid. I steinalderen ble det fisket på like store djup som i dag, skrives det om i «Folk ved havet I», fiskarsoga for Sunnmøre og Romsdal.

Skipsbyggekunst og havgående fartøy var utviklet allerede før vikingtiden, og var avgjørende for at vikingene kunne dra ut på sine tokt. Da vikingtiden nærmet seg slutten for 1000 år siden var Europa åpnet som marked, og grunnlaget var lagt for skipsbygging og handelsavtaler. Noe senere, for 100 år siden, ble romanen «Den siste viking» publisert. Med flotte illustrasjoner av Kaare Espolin Johnson er dette en av de mest fantastiske bøker jeg har lest.

Mange fiskere tapte penger på investeringene de hadde gjort, men med vikingers mot så gav de ikke opp, de så etter nye muligheter

Boka handlet ikke om en viking men om fiskernes hverdag på slutten av 1800-tallet. Om jakten og spenninga ved å være fisker. Om dårlig fiske og fattigdom. Et kystmiljø, hvor folket er avhengig av lofotfisket for å livberge seg. Gleden når fangsten var i havn og belønningen mottatt. Stolthet.

Enorm utvikling

Fiskeriene har utviklet seg enormt siden den tid, men Lofotfisket er fortsatt viktig. I Frankrike og andre land i Sør-Europa venter de nå på Skrei fisket av vikingenes etterkommere.

Samarbeid for økt verdiskaping og en bedre verden Selv om fiskerne ser på seg selv som fangstfolk, så er de også involvert i mye handel. I en rapport som Nofima lanserte i romjulen sammen med Menon Economics, kom det frem at fiskerinæringen i 2019 skapte en netto verdiskaping for 22,7 milliarder kroner. Av disse ble 16,6 milliarder skapt direkte i fiskeriene, mens 6,1 milliarder stammer fra ringvirkninger i leverandørindustrien.

Rapporten viser hver sysselsatt i næringen bidrar til en verdiskaping på 1,7 millioner kroner, noe som er 63 % høyere enn gjennomsnittet av næringslivet i Fastlands-Norge. Hurra for den norske fisker!

Er vi gode nok på allianser?

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland sytten mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraft handler om mer enn å ta vare på miljøet, unngå plast i havet og forurensning av lufta, og kun fiske det man har lov til. Bærekraft handler også om samarbeid for å nå målene.

Fiskeriene er et ledd i en større verdikjede som har hele verden som marked. Det forplikter å være en av verdens største sjømatnasjoner. Vikingene var gode på samarbeid og bygde allianser for å nå målene sine. Er vi gode nok til å bygge allianser i dag?