Her oser det av husmannsånd: «Å tro at lille Norge skal få en bedre avtale enn britene fremstår som overdrevent optimistisk».

Billigsalg?

Gode samarbeidspartnere i Ap; slikt smålåtent prat passer seg ikke i verdens rikeste land. Vi har naturressurser som verden står i kø for å få tatt del i. Kraft, olje, gass, skog, mineraler, vind, sjø, fisk og vakker natur. Hvorfor ha så dårlig selvtillit – at redselen for at norske råvarer kun kan selges på billigsalg?

Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant (Sp) og medlem i næringskomiteen. Foto: PETER MYDSKE

Men da har disse Ap-topper neppe satt seg grundig nok inn i den frihandelsavtale som 1) Storbritannia har inngått med EU og 2) ditto avtale som er inngått med Norge. Her er hva næringsminister Nybø (forbauset) konstaterte:

«Målet med forhandlingene har vært at norske bedrifter skal sikres like god adgang til det britiske markedet som EUs bedrifter får. Det innebærer at Norge får de samme vilkårene som EU, både når det gjelder handel med tjenester og investeringer, offentlige anskaffelser, mattrygghet og tekniske handelshindre for handelen med varer. Det har vi lykkes med!»

Null-toll

Og hva har så Storbritannia innvilget EU-selskap og EU innvilget britiske bedrifter? Husk at norske bedrifter skal få tilsvarende vilkår:

EU og Storbritannia har enes om null toll og null kvoter for handel med alle varer: Dette er ingen unilateral plikt, men en ordning som binder begge parter. Både Storbritannia og EU er bundet av null-tollen, noe som åpner for videre eksport fra Storbritannia og til EU.

Omfatter også fiskevarer

Dette omfatter også fiskevarer: «The UK announced a trade agreement with the EU on 24 December meaning there will be zero tariffs on seafood of EU or UK origin traded between the UK and EU» (Brexit - seafood tariffs — Seafish guidance). Det vil si at Storbritannia har bedre betingelser for fisk i sin avtale med EU enn Norge har i EØS-avtalen.

Norge kan imidlertid ikke slå seg til ro med det, noe Norge heller ikke gjør. Norge-UK-avtalen «innebærer at Norge får de samme vilkårene som EU, både når det gjelder handel … mattrygghet og tekniske handelshindre». (Næringsministerens innledning om frihandelsavtale med Storbritannia - regjeringen.no)

Hvis Norge inngår en frihandelsavtale med EU til erstatning for EØS, vil Norge slik det er avtalt med britene, og britene med EU, også få null toll på fiskeeksport til EU. Hvorfor slite med opp mot 25 prosent toll på sildelapper i EØS når en kan få null toll i henhold til frihandelsløsningen?