#Metoo-bølgen har for alvor nådd fiskeri- og sjømatnæringen, og det kommer stadig nye eksempler på trakasseringssaker. Altfor mange kvinner og unge jenter behandles uverdig, og vi i Fiskeribladet innser at vår tradisjonsrike vitsespalte ikke akkurat motvirker denne ukulturen. Kanskje er vi til og med en del av den?

Fra og med i dag er det slutt på vitsespalten i Fiskeribladet. Foto: Grafikk Erik Dyngeland

Vi vet at vitsene våre har vært til stor underholdning rundt lunsjbordene både i industribedriftene og om bord i fiskebåtene, men nå setter latteren seg fast i halsen. Trolig har mange kvinner opp igjennom årene også følt seg svært ubekvemme når de er blitt lest høyt for til felles underholdning. Ofte har det nok vært mer platt enn underholdende?

Vi innser derfor at vår vitsespalte har vært en del av denne ukulturen som preger næringen, og derfor har vi bestemt oss for å legge den ned. Sexistiske vitser hører ikke hjemme i 2021.

Hult opprop

Vi vil fortsatt ha en innholdsrik sisteside, men fremover skal vi bruke spalten til andre mer kuriøse historier. Vi håper at du som leser også innser at alt har sin tid, og kanskje er spalten også allerede godt på overtid?

Denne endringen er også et signal på at vi vil sette et enda sterkere søkelys på ukulturen som preger næringen. Svært få av dagens ledere i bransjen har står tydelig frem og vært gode rollemodeller. Nå derimot, kappes de om å si fra. På mange kan det føles nokså hult. Vi mener organisasjonene har et spesielt ansvar, noe vi opplever ikke alle har forstått at de har.

Det finnes knapt en eneste kvinne i en fremtredende stilling i fiskerinæringen. En ny rapport fra organisasjonen WSI (Women in Seafood Industry) viser at kvinneandelen i de 100 største sjømatselskapene i verden i dag er på 14 prosent i toppledelse og styrer.

Bare fem prosent av sjømatselskapene som var med i undersøkelsen, hadde over 40 prosent kvinner i ledelse. Dette er samme andel som for to år siden.

Mangfold i næringslivet

Denne trenden må endres skal bransjen videreutvikle seg og tiltrekke seg unge flinke mennesker. Fremtidens arbeidstagere forventer og ønsker et mangfoldig næringsliv. En ny studie fra Institutt for samfunnsforskning viser at det er kjønnsbalanse i lederstillinger i offentlig sektor og i organisasjonslivet. Kvinner er noe svakere representert i karrierestillinger i akademia, og svakest representert i lederstillinger i næringslivet.

Av de fire sektorene som ble undersøkt i studien, har bare organisasjonslivet mer enn 40 prosent kvinner i toppstillinger – her var 48 prosent av topplederne kvinner. I offentlig sektor var tallet 34 prosent, i akademia har kvinner 28 prosent av toppstillingene og i næringslivet 27 prosent. Situasjonen i sjømatnæringen er enda verre.

Mangler i toppledelsen

En undersøkelse fra tidligere i år viste at kun 18 prosent av de ansatte i havbruksnæringen er kvinner, og at en tredjedel av landets store lakseselskap har ikke en eneste kvinne i toppledelsen. Fremdeles er kvinnene i havbruksnæringen overrepresentert i stillinger knyttet til HR og bærekraft.

Å legge ned vår Plukkfisk-spalte har kanskje ikke så stor betydning i det store bildet, men er likevel et klart signal på at også vi innser at vi har et ansvar. Har du et synspunkt på hva vi kan fylle spalten med så ring, send meg en sms eller epost og fortell oss hva du vil lese.

Du når meg på telefon: 93256317 og epost: oystein.hage@fbfi.no.