Alle studenter ved høyere utdanning bør ha praksis som læringsform

Sjømatnæringen består av mange ulike jobbmuligheter i hele verdikjeden. Både næring og arbeidsoppgaver er i stadig endring og det er et økende behov for kompetanse.

Gjennom prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» jobbes og forskes det nå for å utvikle praksis som studentaktiv læringsform. Bildet viser studenter på et av laboratoriene til Norges fiskerihøgskole.
Gjennom prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» jobbes og forskes det nå for å utvikle praksis som studentaktiv læringsform. Bildet viser studenter på et av laboratoriene til Norges fiskerihøgskole.Foto: Universitetet i Tromsø/ Pressefoto
Publisert 5. January 2022, kl. 16.00Oppdatert 7. January 2022, kl. 08.21