Verdiskapingen innen sjømat i Norge er voksende. Årets