Verdiskapingen innen sjømat i Norge er voksende. Årets ringvirkningsanalyse fra Sintef viser at sjømatnæringen sto for 100 milliard i verdiskaping i 2019, hvor rundt 60 prosent av verdiskapingen skjedde i selve sjømatverdikjeden mens 40 prosent ble skapt som ringvirkninger i andre næringer.

Kan bli trangt om plassen

I dag ser vi imidlertid at flere næringer er på vei ut i havene våre. Offshore vindkraft. Offshore havbruk. Tang og tare-produksjon. Gruvedrift i havet. Alle behøver areal – men ikke alle kan være på samme sted.