Våre feltarbeidere var ute på prøvetaking nesten døgnkontinuerlig. Oseanografene våre fikk også hendene fulle