Undertegnet av: Båtsfjord Fiskarlag, Hammerfest Fiskarlag, Kvænangen Fiskarlag, Kjøllefjord Fiskarlag, Korsfjord Fiskarlag, Nordkapp Fiskarlag, Senjahopen Fiskarlag, Vadsø Fiskarlag, Sørøy/Loppa Fiskarlag, Storekorsnes Fiskarlag, Tarhalsen Fiskarlag, Tromsø Fiskarlag, Tromvik Fiskarlag

Et nesten enstemmig årsmøte i Fiskarlaget nord vedtok i fjor høst å melde laget ut av Norges Fiskarlag fordi man gjennom flere år har sett seg lei av arroganse og overkjøring av kystfiskerne.

Med vedtaket i landsstyret 11.05.21 prøver Norges Fiskarlag enda en gang å hindre en nødvendig kursendring slik at kystfiskerne kan få en mer slagkraftig og moderne organisering. Vier av den formening at vedtaket vil være ett større tap for Norges Fiskarlag enn for Fiskarlaget nord, og vi har vanskelig for å se at dette er godt forankret i grasrota blant medlemmene.

Vi ser fram til bli en del av KystNor der vi sammen skal være med å utforme framtidens organisering kystfiskerne også om eksklusjonsvedtaket blir stående.