I Nasjonal Risikovurdering fra 2018 skriver Justis- og beredskapsdepartementet (JD) at «fiske- og