Nå realiserer de to kameratene barndomsdrømmen og satser på egen fiskebåt.

De to kameratene er oppvokst på fiskebåt og har vært med fedre og besteforeldre på fisketur fra de kunne gå. Nå ønsker de å gå i samme fotspor. Fiskeryrket er ingen enkel vei å gå som ung.

Med knalldyre båter og utstyr kan det bli utfordrende. Et enstemmig formannskap i Frøya kommune støttet de to unge fiskerne med 200.000 kroner fra næringsfondet.

Les også:

Ekstrakvote på kongekrabbe kan være utslagsgivende for noen unge

Politikerne var svært positiv til at tilskuddet gikk til hovednæring, og at søkerne er unge og etablerer selskap før de fullfører utdanningen sin. Vi får håpe at politikere i alle deler av Norge følger formannskapet i Frøya sin linje. Vi må ha troen på ungdommen.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ser det som viktig at man setter inn positive virkemidler for å få flere unge til å satse på fiskeriyrket.

Det må nå satses på å profilere fiskerinæringen som en næring det er attraktivt å satse på. Pensjonistpartiet ønsker rekrutteringskvoter på for eksempel torsk til ungdom som vil begynne med fiske.

Det bør vurderes om kommunene kan få tildelinger av kvotene som de kan bruke til utlån til ungdom. På den måten unngår man at kvotene blir solgt videre.

Når ungdommene ønskerå slutte med fiske, skal kvotene leveres tilbake til kommunen. De siste årenes fiskeripolitikk har gitt oss en utvikling mot færre, større fartøy. Fiskekvotene har samlet seg opp på færre hender. Pensjonistpartiet ønsker en debatt om hvordan man kan lage et system som kan sikre rekruttering til næringa.

Det er ikke mange unge fiskere som kan kjøpe både kvote og båt samtidig. Nåløyet er svært lite for unge fiskere. Ønsker man flere ungdommer i fiskenæringen, må man gjøre noe. Pensjonistpartiet mener at fiskeri skal være en viktig vekstnæring i Norge i mange år framover, og forholdene må derfor legges til rette for det. Fiskerinæringen skal være garantist for å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene.