Den internasjonale kvinnedagen ble i 1977 etablert for å markere kvinners kampsaker, rettigheter og kampen for likestilling. Vi har fått et mer likestilt samfunn, men i fiskerinæringa henger vi etter.

Hanna Bakke-Jensen, rådgiver i Norges Fiskarlag Foto: Norges Fiskarlag
Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag Foto: Norges Fiskarlag

De beste hodene

Fiskerinæringen står foran store utfordringer. Samfunnet stiller motstridende krav i klima- og distriktspolitikken, avgiftstrykket truer og det er en stadig hardere kamp om arealene på havet.

Den beste måten å sikre seg i kampen videre er, å stå sammen, bruke næringens beste hoder og ta de beste valgene. Forutsetningene for å lykkes vil være langt bedre om vi har et større mangfold både rundt styrebordene og i styrehusene.

Rekrutteringen av nye, kvinnelige fiskere viser en positiv trend. Det er flott at kvinner vil inn i næringa, men kvinnene utgjør fortsatt bare noen få prosent av antallet fiskere i Norge.

Noen vil kanskje bruke den lave kvinneandelen som argument for at styrene fylles opp av menn, men det argumentet holder ikke mål.

Selvsagt kan kvinner

Organisasjonene, inkludert Fiskarlaget, har alt å tjene på større mangfold. Vi vil rett og slett bli bedre av at våre kvinnelige medlemmer er med rundt bordet når beslutninger tas.

Det vil sikre at ulike perspektiver og interessert blir ivaretatt. Fiskarlaget trenger de kvinnelige fiskerne for vår egen del og for fiskernes del.

Kvinner i dette landet har vært statsminister, stortingspresident, høyesterettsjustitiarius, finansminister, forsvarsminister, utenriksminister, næringsminister, og ja, til og med fiskeriminister og fiskeridirektør.

Hvorfor kan de ikke da sitte i Landsstyret til Norges Fiskarlag? Selvsagt kan de det.

Rydde i egne rekker

Kvinner i fiskerinæringa besitter både fiskerikompetanse, organisasjonskompetanse og politisk kompetanse i stort monn.

Vår utfordring er å sørge for at vi klarer å tiltrekke oss denne kompetansen. Vi må rydde plass i egne rekker.

Det går kanskje ikke fort nok, men hele organisasjonen jobber for å sikre bedre kvinnelig representasjon i styrene. Det skulle gjerne vært en sprint, men dessverre er det en maraton.

For å øke tempoet, vil vi også komme med en oppfordring til kvinnene i næringa og i organisasjonene. Vi møter stadig et argument om at mennene i tillitsverv ikke vet hvem de kvinnelige medlemmene er og hva de kan.

Engasjer dere!

Motbevis dem! Engasjer dere, be om verv, ta verv! Vis at dere er her, at dere vil engasjere dere og at dere kan.

Hva skal vi gjøre? Vi skal ta kampen for dere i styrerommene, i valgnemndene og i organisasjonen.

Norges Fiskarlag skal fortsatt være fiskernes fremste talerør og den viktigste premissleverandøren i norsk fiskeripolitikk. Da må Fiskarlaget utvikle seg for fremtiden og være den beste organisasjonen den kan være for fiskerne.

Da må Fiskarlaget ha kvinner i styrene.

Gratulerer med kvinnedagen!