Nå er vi inne i FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Dette er en satsing som skal stimulere til ny forskning, og bidra til å koordinere forskningsinnsatsen både nasjonalt og globalt. Å nå