Havet er viktig for Norge. Gjennom generasjoner har de store ressursene våre i havet gitt folket langs kysten både mat og velstand. Norge er en havnasjon.

Vi har mange blant oss som jobber i fisket og sjøfarten. Folk som jobber på båter, skip og i havner rundt om i hele landet. Men havet gir, og havet tar. Hvert år mister vi folk på sjøen, og derfor er det på høy tid med en nullvisjon for omkomne til sjøs.

Karianne Bråthen stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Foto: Martin Losvik

Mange bekymringer

Kyst-Norge har i alle generasjoner levd av og med havet, men havet har også vært roten til mange bekymringer. Mang en kone har stått på berget og speidet ut over det urolige havet, med engstelse og uro.

Med en bekymring om hvorvidt mann og sønner ville komme helskinnet hjem fra ferden. Slik er det fremdeles, og vi må alle erkjenne at vi enda har et stykke igjen for å beskytte sjøfolk og fiskere som gjør en enestående innsats for landet og økonomien vår.

Gjør mye rett

Vi har gjort mye for å bedre sikkerheten til sjøs de siste årene. Mange selskaper gjør mye rett, og tar HMS på høyeste alvor. Men fremdeles er det slik at det er å jobbe på havet har betydelig flere dødsfall enn sammenliknbare yrker på fastlandet.

Altfor ofte leser vi om tragiske ulykker, om liv som avsluttes for tidlig og om familier og andre berørte som mister en høyt elsket person. Derfor må vi gjøre mer for at antallet omkomne reduseres mot null.

Derfor er jeg glad for at et samlet storting og med det hele bredden i det politiske Norge stiller seg bak en visjon om at ingen arbeidere og fiskere skal omkomme på havet i fremtiden.

Noe å lære

Vedtaket kommer etter at Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran allerede har satt i gang arbeidet med å få et faglig grunnlag for hva en nullvisjon til havs kan innebære. Både statsråden og regjeringen prioriterer arbeidet med å finne tiltak som kan få ned dødeligheten til havs.

I nesten 20 år har det offentlige, i samspill med selskaper, organisasjoner og andre aktører jobbet målrettet med nullvisjonen for omkomne i trafikken. Resultatene er gode. Norge er et land med lav dødelighet i trafikken, og vi klarer stadig å redde nye liv.

Nå er det på tide at vi tar samme tankegang med oss til sjøs. Derfor sier Arbeiderpartiet og et samlet storting at det er moralsk og etisk uakseptabelt å godta at medmennesker dør på havet.