Nilsen er imidlertid litt upresis på en del punkter i sitt innlegg om sjølaksefiske kontra elvefiske