Nilsen er imidlertid litt upresis på en del punkter i sitt innlegg om sjølaksefiske kontra elvefiske etter villaks. Vi tar dem her, slik at Høyre har muligheten til å finjustere sin villakspolitikk fram mot neste valg.

Strenge regler i elvene

Nilsen skriver: «Men for villaks er det annerledes. Her har turisten forrang før yrkesfiskeren, kan det se ut. Lakselorden før de fattige fiskerne. Her er ingen begrensninger på hvor mye en kan ta med seg, ingen spørsmål om filet eller rund fisk.».