For alle som har fulgt med på norsk næringspolitikk de senere år og som følger med på «nye, løfterike, næringsområder» – er det to ting som er slående. Det