For alle som har fulgt med på norsk næringspolitikk de senere år og som følger med på «nye, løfterike, næringsområder» – er det to ting som er slående.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) stortingsrepresentant, nestleder i SV og fiskeripolitisk talsperson Foto: Illustrasjonsfoto Gunnar Lier

Det blå skifte

1. Det grønne skiftet Norge må gjennom de neste årene handler om havet. Det drives både av å fri oss fra petroleumsavhengigheten før verdien av olje og gass gjør næringen til et tapsprosjekt, samtidig som vi tar i bruk all vår offshore-, maritim- og marin kompetanse til å utvikle nye grønne næringer.