Når vi på det grunnlag i vårt forrige innlegg i stor grad snakker av historisk erfaring, og viser til vår egen historie, ser vi det som påfallende hvem som angriper oss for det. Leder i Norges Fiskarlag, og organisasjonen Fiskebåt går hardt ut mot kystfiskerne. Norges Fiskarlags leder og fiskebåt krever definisjonsmakt både på fortid, nåtid og framtid. De forstår ikke at verden har forandret seg. Og de forstår ikke at vi forteller vår historie, vi blander oss ikke inn i Fiskarlagets nåværende interne konflikter, ei heller eskalerer disse – det klarer Fiskebåt og Ingebrigtsen helt fint selv gjennom å angripe kystfiskerne.

Når leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen følger opp Fiskebåt sine angrep så ser vi at taktikken er et forsøk på å gjøre Norges Kystfiskarlag til en fiende. Det er etter vårt syn et trist angrep på kystfiskernes muligheter til å ivareta sine rettigheter. For vår del ser vi samlet resultatet av dette i en styrking av medlemsmassen.

Ingebrigtsen viser til at Fiskarlaget kommer med innspill og forslag til myndighetene som påvirker alle fiskere. Det er korrekt. Det gjør også Norges Kystfiskarlag på vegne av våre medlemmer. Forslag som ofte påvirker alle fiskere. På lik linje med at Fiskarlaget er uenig med noen av våre forslag, er vi uenig med noen av Fiskarlaget sine. Det er legitimt, og gir en offentlig debatt om fiskeripolitikken.

Ingebrigtsen maner til å holde debattene internt i møterommene hos Fiskarlaget. Vi ser at Ingebrigtsen og Fiskebåt har sine møterom i mediene, mens medlemmene og særlig kystfiskerne ikke får uttale seg utenfor det lukkede rom. Det synes som om Fiskarlaget ønsker at vedtak skal gjøres på samme måte som ved pavevalg i Vatikanet. Vi ønsker derimot åpenhet og diskusjon i alle samfunnslag om utviklinga i norsk fiskerinæring. Vi kommer ikke til å sitte og vente på hvilken farge røyken fra skorsteinen hos Fiskarlaget har. Vi tar ansvar for våre medlemmer.

Norges Kystfiskarlag kommer til å fortsette å være et talerør for kystflåten. Norges Fiskarlag får ordne opp i sine sysaker, og ikke blande oss inn i det. Vi i Kystfiskarlaget, sammen med andre organisasjoner utenfor Fiskarlagssystemet, er ikke en part i konfliktene i Fiskarlaget. Vi har dog erfaring fra tilsvarende situasjon i Fiskarlaget for snart 35år siden som nevnt i forrige innlegg. Da førte det til at vår organisasjon ble stiftet.

Norges Kystfiskarlag er en frittstående organisasjon for kystfiskere langs hele kysten. Organisasjonen har sitt utspring fra Norges Fiskarlag hvor kystfiskere i 1987 fikk nok av tingenes tilstand og stiftet sin egen organisasjon. Havfiskeflåten sin dobbeltrepresentasjon var avgjørende for dette. Konflikten var opprivende og laget dype sår hos de involverte.

Gjennom snart 35 år, har Norges Kystfiskarlag opparbeidet seg representasjon i alle relevante fora. Vi deltar på denne måten i møter med myndigheter i de fleste saker sammen med Norges Fiskarlag og organisasjonen Fiskebåt. Fiskebåt er eneste underavdeling av Norges Fiskarlag vi møter når vi er representert. Fiskebåt skal ha en hånd på rattet. Sammen med oss møter også organisasjonen Pelagisk forening som heller ikke er en del av Norges Fiskarlag, og som har brutt ut av Fiskebåt. Vi er altså ikke alene utenfor Fiskarlagssystemet slik Fiskebåt liker å fremstille det.

Om jeg tar med mine barn på sirkus og prater med dem og andre om det som foregår i manesjen, så gjør det ikke meg til hverken sjonglør eller klovn. På lik linje med å bivåne konflikten i Fiskarlaget mellom stor og liten og ytre egne erfaringer fra Norges Kystfiskarlags framvekst, gjør det ikke oss til en aktør på Fiskarlags-scenen. Vi er kun tilskuer, og takk for det.