I Fiskeribladet den 24. august 2021 14:06 kan vi lese: «Lei av at oppdrettsnæringen svartmales – tror nye tillatelser vil bedre omdømmet.

Iver Strøm Foto: Privat

Jeg begynner å bli kraftig lei av den svartmalingen av en næring jeg opplever er voldsomt opptatt av å bli mer bærekraftig, sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad da hun sammen med fiskeriministeren lanserte nye laksekonsesjoner på Aqua Nor tirsdag.»

Ministeren er vel minister for hele landet og også for naboer som bor nært anlegg, og opplever en del uheldige sider ved anleggene?

Det kan være støy helg og hverdag, og nesten hele døgnet til langt på natt, fettlignende stoff i sjøen, fisk som har spist store mengder pellets, rekene er blitt borte, glatte steiner i sjøområdet, møkkete sjø, plasttau og svarte plaststrimler som kommer flytende, leppefiskteiner som står i naustområdet og som er til hinder for tilflott/båttrafikken mm.

Særlig ved Hogsneset har naboene vært plaget av sterk støy. Her ble støyproblemene anmeldt i august 2017.

Vi opplever mye forurensing fra oppdrettsnæringen. Dette er marin forsøpling. Jeg har ikke bilder av støyen. Lite synlig, men absolutt hørbar. Foto: Privat

Det er også betenkelig at områder inkludert strand og sjø blir «ekspropriert» av oppdrettsfirma med god hjelp av kommunen og staten.

Området brukes som et privilegium til oppdrett og søppeldeponering.

Dette nevnes ikke så vidt jeg kan se.