En internasjonal konferanse som dette, vil ha hovedvekt av internasjonale deltakere. Kystperspektivet ble godt ivaretatt av sterke stemmer fra kystfolk fra alle deler av verden.

I et leserinnlegg i Fiskeribladet

, som Norge var vertskap for i oktober, for snever representativitet. Det er vi uenige i.

Årets konferanse samlet over 600 deltakere, hvor om lag halvparten var representanter for 84 stater. Den andre halvdelen besto av næringslivsledere, representanter for akademia, frivillige og internasjonale organisasjoner.

Bred deltakelse fra øystater og kystsamfunn

Å sikre deltakelse fra de som kjenner klimaendringene sterkest på kroppen, var spesielt viktig for oss. 60 av de ca. 300 myndighetsdelegatene representerte 24 små øystater som allerede opplever konsekvensene av at havet stiger, er surere og mer forsøplet. Mange av disse fikk også plass på podiet for å dele sine erfaringer med resten av delegatene. I tillegg avholdt Norad et seminar om havforvaltning og havrett for små øystater dagen før konferansen. 

I planleggingen av konferansen var vi fra norsk side også opptatt av å ha med fiskere og berørte kystsamfunn i programmet. Vi fikk innspill til deltakere fra blant andre Handelskampanjen og Transnational Institute (TNI). Dessverre valgte kun en av de foreslåtte å delta.

Samiske organisasjoner var representert ved Samerådet. Ngati Kuri, en Maori-iwi fra New Zealand, var tiltenkt en prominent rolle på konferansen, men meldte i siste liten at de ikke hadde anledning til å reise til Oslo.

Årets Our Ocean-konferanse var den første med særlig fokus på mat og levebrød fra havet i et panel. Der representerte Sebastian Mathew fra organisasjonen International Collective in Support of Fish Workers kystsamfunn i sammen med Shakuntala Thilsted fra WorldFish. Konferansen hadde også deltakelse fra bl.a. den verdensomspennende World Forum of Fisher Peoples og Fiskarlaget.

Næringslivets involvering viktig

Næringslivet er sentrale i våre kystsamfunn og avgjørende for å få til endringer i riktig retning. Ofte er næringslivsaktører de fremste pådrivere for å utvikle grønnere teknologi, som for eksempel elektrifisering av skipsfart og avfallshåndtering. Flere havnæringer genererer også mye debatt. Gjennom deltakelsen utviste selskapene som deltok åpenhet om egen praksis og stilte seg til rådighet for spørsmål.

Our Ocean-konferansenes formål er å få til konkret handling og partnerskap som monner for rene, sunne og produktive hav. Vi er svært glade for at årets konferanse mobiliserte stater, bedrifter og organisasjoner til felles innsats i form av mer enn 370 frivillige forpliktelser til det beste for havet.

Organisasjonene spør i leserinnlegget retorisk: hvem sitt hav? Vi vil svare at det er alles hav og et felles ansvar å finne løsninger på utfordringene vi står overfor. Derfor er Our Ocean-konferansene så viktige, og derfor er det så mange ulike aktører involvert. Inkludert representanter for folk som bor langs kysten.