Dette er feil ordbruk. Ordvalg kan være viktig. Det er bare i forbindelse med kriminalitet i fiskerinæringen at